SKUPINA PV

Premogovnik Velenje začel globiti jašek NOP II


17. septembra je Premogovnik Velenje predal izgradnjo jaška NOP II glavnemu izvajalcu del hčerinskemu podjetju RGP v Velenju.

S tem dnem začne uradno teči 30-mesečni rok za dokončanje objekta

(od tega 24 mesecev za izdelavo jaška in 6 mesecev za montažo njegove infrastrukture).

S tem je končana druga faza pripravljalnih del, pri kateri smo namestili opremo za globljenje jaška.

Naredili smo 40 metrov globok jašek, v katerega smo vgradili opremo za globljenje.

Izgradnja objekta poteka po predvidenih načrtih.

Rok za končanje del je v letu 2015 – vzporedno z dokončanjem izgradnje bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj.

Dr. Milan Medved, predsednik Uprave Premogovnika Velenje, se je ob predaji objekta zahvalil vsem, ki so do zdaj sodelovali pri projektu.

»Izvajalcu želim varno izvedbo del s čim manj težavami. Pred nami je še veliko izzivov, ki jih bomo s skupnimi močmi zagotovo zmogli.«

Predajo so zapečatili z rokovanjem vodje projekta Dušana Čižmeka in predstavnika glavnega izvajalca in tehničnega vodje tega projekta Srečka Lednika iz RGP.

Izvozni jašek bo globok 505 metrov, zgrajen bo po najsodobnejših standardih

in bo omogočal učinkovit transport premoga vse do konca življenjske dobe Premogovnika Velenje.

Z jaškom bomo bistveno skrajšali transportne poti za prevoz premoga,

znižali stroške obratovanja glavnega odvoza premoga in zmanjšali skupni obseg potrebnih jamskih prostorov.

Vsa inženirska, projektantska in gradbena dela smo s svojim znanjem in z izkušnjami opravili znotraj Skupine Premogovnik Velenje.
 
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas