SKUPINA PV

»Energija znanju – znanje energiji«


V Premogovniku Velenje je 6. aprila potekala zaključna prireditev razpisa »Energija znanju – znanje energiji«, na kateri so predstavili raziskovalne naloge štipendistov. Skupina Premogovnik Velenje ves čas izvaja aktivno štipendijsko politiko za kadre, ki so potrebni v procesu pridobivanja premoga, za podporne procese, za delo v povezanih družbah in za razvoj.

Raziskovalna naloga Nastje Stropnik Naveršnik z naslovom Problematika starostnikov za razvoj Šaleške doline in Zimzelen kot ena izmed rešitev obravnava pojem starosti in kako družba danes gleda ter sprejema starostnike. Študentka je raziskala problematiko, ki je vezana na staranje prebivalstva v Sloveniji. Mentorica je bila Majda Lampret, recenzentka Alja Krevh.

Polona Herman je predstavila raziskovalno nalogo z naslovom Problematika ločevanja odpadkov v Šaleški dolini. V njej je opisala splošne ugotovitve o ločevanju odpadkov, njihovem vplivu na okolje in pravilnem ravnanju z njimi. Mentorica je bila Irena Podgoršek, recenzent Simon Klinc.

Z raziskovalno nalogo Analiza možnosti in smotrnosti postavitve sončnih elektrarn na stavbah v občini Šoštanj smo dobili informacije o tem, kakšne so možnosti postavitve fotovoltaičnih proizvodnih naprav oz. sončnih elektrarn na strehe stavb v Občini Šoštanj, konkretneje v mestu Šoštanj. Pripravil jo je Tomislav Tkalec. Mentor je bil Izidor Merkač, recenzent Marjan Lampret.

Študente, mentorje in recezente je v imenu Premogovnika Velenje uvodoma pozdravil vodja Izobraževalnega centra Boris Potrč.

"Premogovnik Velenje kot družbeno odgovorno podjetje podpira različne dejavnosti in aktivnosti v lokalnem okolju, zaradi česar nas veseli, da ste pripravili naloge s povsem različnih področij. Zahvaljujem se vam za opravljeno delo, prav tako mentorjem in recezentom. Želim vam obilo uspehov tudi pri nadaljnjem študiju," je zaključil Boris Potrč.

Vsi štipendisti Premogovnika Velenje, v okviru razpisa »Energija znanju – znanje energiji« so se zahvalili Upravi Premogovnika Velenje za vso podporo, tako finančno, kot tudi strokovno.
 
Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija, Tel.: +386 (0) 3 8996 100, Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: info@rlv.si  |  Copyright 2008
  |  Kazalo strani  |  Vprašajte nas